Visió eficient i comfortable

 

El nostre propòsit és, no només que les persones tinguin una bona agudesa visual, sinó que tinguin l’habilitat d’utilitzar completament la seva visió de forma eficient i confortable.

Per a l’avaluació del sistema visual utilitzem una varietat de proves de processament visual estandarditzats que inclouen proves d’agudesa visual, motilitat ocular, enfocament, binocularitat, visió en profunditat, visió perifèrica, percepció visual, memòria visual, desenvolupament motor, motricitat gruixuda i fina, coordinació ull-mà, lateralitat, direccionalitat, integració auditiu-visual, integració visuo-manual.

El nostre objectiu és ajudar a desenvolupar les habilitats visuals necessàries per tenir un aprenentatge més fàcil.

1 de cada 3 nens amb dificultat d'aprenentatge té problemes visuals

Els problemes visuals més habituals

Què es la visió?

La visió és un complex procés neurològic pel qual som capaços d'identificar, interpretar i comprendre el que veiem. A més, està íntimament lligat a altres funcions com el llenguatge, l'audició, la coordinació motora i l'equilibri. D'aquí, la importància de realitzar una avaluació completa de totes les àrees visuals i la seva vinculació en unes altres, sobretot en l'aprenentatge.

Tractaments

Per a la Visió

Per a la Percepció Visual