Organització motora i lateralitat​​​​​​​

El tractament és adaptat a cada pacient tenint en compte els símptomes i l'origen.

 

La teràpia basi és la reorganització neurofuncional, que ajudarà a organitzar i madurar el seu sistema nerviós.

 

Consisteix a recapitular a l'aparició dels primers moviments (prelaterales) durant les diferents etapes de desenvolupament (arrossegament i gateig), adquirint habilitats no aconseguides abans.

 

En què consisteix

És important avaluar el desenvolupament motor, les habilitats auditives, les habilitats visuals, habilitats de processament i la integració dels diferents sistemes sensorials.

A qui va dirigit


A totes les persones que mostrin aquests símptomes:


 • Dificultat en l'automatització de la lectura, escriptura i càlcul.
 • Els costa mantenir l'atenció i estar asseguts.
 • Poden realitzar inversions de lletres o nombres.
 • Confon lletres, com la “b” i la “d”, o la “p” i la “q”.
 • No distingeixen dreta i esquerra.
 • Baixa autoestima, es frustra, desmotivat.
 • Baixa velocitat i comprensió lectora.
 • Es cansa físicament en llegir.
 • No li agrada ni llegir ni escriure.
 • Mou el cap en llegir.
 • Usa el dit seguint la línia del text en llegir.
 • Veu borrós o doble en llegir o escriure.
 • Sofreix maldecaps.
 • Es frega els ulls en llegir.
 • S'acosta molt al llibre.
 • Té dificultat per recordar les paraules i la seva ortografia.
 • En llegir se salta, rellegeix o omet lletres o línies.
 • Dificultats en copiar d'un llibre o pissarra.
 • Les accions dels medicaments no han millorat el seu rendiment.
 • Mala coordinació general.


Millores i benefici

 

Quan mà, ull, peu i oïda d'un mateix costat no coincideixen, pot resultar una de les causes que porten al fet que el nen tingui problemes per aprendre i sigui lent en el processament de la informació, és a dir lent a comprendre les coses.
 
El dominar la lateralitat ajudarà al nen a situar-se pel que fa a altres objectes. Per a l'ensenyament de “p, b, d, q” és necessari un bon desenvolupament de la lateralitat. Si el nen no té consciència del seu costat dret o esquerre mai podrà projectar a l'exterior la seva lateralitat i se li dificultarà la diferenciació i identificació d'aquestes lletres.
 
Els objectius són:
 

 • Madurar el sistema nerviós.
 •  
 • Regular el to muscular.
 •  
 • Millorar l'atenció, concentració.
 •  
 • Tenir bona consciència corporal.
 •  
 • Bon desenvolupament motor.