“Els nens aprenen amb el cos abans d'aprendre amb la ment”​​​​​​​

Organització motora

Els problemes de Lateralitat estan relacionats amb les dificultats d'aprenentatge, de comportament i de baixa autoestima.
Lateralitat és la dominància d'un costat del cos davant una tasca específica. És un estadi superior d'organització del funcionament del sistema nerviós. Això ocorre gràcies al desenvolupament motor que comença amb l'arrossegament i continua amb el gateig. El desenvolupament motor i sistema visual maduren paral·lelament passant de l'etapa monolateral, a la bilateral, fins a completar el procés de la lateralitat. La lateralitat es consolida en l'etapa escolar aproximadament als sis anys.
La lateralitat permet el coneixement del cos, l'organització de les referències espacials i el processament de la informació. És important per a l'aprenentatge de la *lecto-escriptura i la maduresa del llenguatge.

 • Dificultat en l'automatització de la lectura, escriptura i càlcul.

 • Els costa mantenir l'atenció i estar asseguts.

 • Poden realitzar inversions de lletres o nombres.

 • Confon lletres, com la “b” i la “d”, o la “p” i la “q”.

 • No distingeixen dreta i esquerra.

 • Baixa autoestima, es frustra, desmotivat.

 • Baixa velocitat i comprensió lectora.

 • Es cansa físicament en llegir.

 • No li agrada ni llegir ni escriure.

 • Mou el cap en llegir.

 • Usa el dit seguint la línia del text en llegir.

 • Veu borrós o doble en llegir o escriure.

 • Sofreix maldecaps.

 • Es frega els ulls en llegir.

 • S'acosta molt al llibre.

 • Té dificultat per recordar les paraules i la seva ortografia.

 • En llegir se salta, rellegeix o omet lletres o línies.

 • Dificultats en copiar d'un llibre o pissarra.

 • Les accions dels medicaments no han millorat el seu rendiment.

 • Mala coordinació general.

Símptomes

Tractaments