Contactologia

La contactologia s'encarrega de l'adaptació de lents de contacte per compensar defectes refractius en problemes de la visió com la miopia, l'astigmatisme o la hipermetropia.


Les lents de contacte són una alternativa per corregir els defectes visuals i estan recomanades en casos de miopia en progressió, miopia elevada, diferència de graduació entre un ull i un altre, ambliopia (ull vague), etc.


Per prescriure lents de contacte de forma adequada, en funció de les condicions oculars com l'estat de la llàgrima i la sensibilitat corneal, es necessita un optometrista especialitzat, ja que hi ha diversitat de materials.


En què consisteix

És essencial visitar a un optometrista especialitzat que realitzi el seguiment per a la cura de la salut ocular i la visió.

A qui va dirigit

 

La contactologia s'encarrega de l'adaptació de lents de contacte per compensar defectes refractius com són:

 

  • la miopia.
  • l'astigmatisme.
  • la hipermetropia.

 

Les lents de contacte són una alternativa per corregir els defectes visuals i estan recomanades en casos de miopia en progressió, miopia elevada, diferència de graduació entre un ull i un altre, ambliopia (ull vague), etc.


És essencial visitar a un *optometrista especialitzat que realitzi el seguiment per a la cura de la salut ocular i la visió.

Millores i benefici


  • No limiten el camp visual. Les lents de contacte garanteixen una millor visió a les zones perifèriques i una major nitidesa en profunditat.
  • Menys diferència en la grandària d'imatge entre un ull i un altre.
  • Són una bona alternativa per a persones que no volen o no poden operar-se.
  • Poden ser usades amb ulleres de sol o protectores.
  • No s'entelen.
  • Comoditat en la pràctica d'esport.